Czym są te studia?


Studia są efektem współpracy pomiędzy Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania UMK w Toruniu, Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości UMK oraz PricewaterhouseCoopers (PwC). Efektem tej współpracy są urozmaicone zajęcia dydaktyczne prowadzone przez praktyków biznesu, zaproszonych ekspertów i specjalistów. Zajecia będa prowadzić praktycy, w tym pracownicy UMK, absolwenci Uniwersytetu Havarda (Harvard Business School, Harvard Law School, Harvard College), Massachusetts Institute of Technology (MIT) oraz absolwenci programu 500 Innvators realizowanego na Uniwersytecie Stanforda.

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK

we współpracy z:

Zaprasza

Roczne studia podyplomowe
w zakresie tworzenia biznesu i komercjalizacji

Akademia skutecznego biznesu


Myślisz o własnym biznesie? Chcesz komercjalizować wiedzę? Dziś firmę tworzy i rozwija się inaczej niż kiedyś. Dołącz do Akademii Skutecznego Biznesu - studiów podyplomowych  w zakresie tworzenia biznesu i komercjalizacji na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu - jedynej publicznej uczelni w Polsce z akredytacją biznesową AACSB, którą otrzymują ośrodki tej klasy co Harvard University czy London Business School. czytaj więcej

Roczne studia podyplomowe
w zakresie tworzenia biznesu i komercjalizacji

Akademia skutecznego biznesu


Informacje ogólne:
Charakterystyka studiów: Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie wiedzy na temat nowych technologii i metodyki rozwoju biznesu. Współcześnie firmy tworzy się i rozwija inaczej niż kiedyś – zmieniły się obszaryprowadzenia i rozwijania własnej działalności: od tworzenia modeli biznesowych, rekrutacji i zarządzania zespołem, po marketing i sprzedaż. Studia pomogą słuchaczom zdobyć wiedzę i umiejętności zbudowania swojej firmy i komercjalizacji wiedzy. Podczas studiów słuchacze nabędą praktyczne umiejętności jak wejść z produktem na rynek i jak zdobywać klientów; nabędą wiedzę z zakresu projektowania modelu biznesowego, prawa, marketingu, finansów i zarządzania. czytaj więcej

Obszar kształcenia: obszar nauk społecznych

Rok akademicki: 2016/2017

Data naboru: Październik 2016

Kierownik studiów: dr Damian Walczak

Koszt studiów: 3900 złotych

( Możliwość rozłożenia na dwie raty )

 

Dodatkowe informacje: uczestnicy studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie tworzenia startupu i komercjalizacji wiedzy.

Rekrutacja:
1

Rok akademicki:

2016/2017

 

Data naboru:

Październik 2016

2

Adresaci studiów podyplomowych:

absolwenci studiów wyższych wszystkich uczelni i wszystkich kierunków (magisterskie, licencjackie lub inżynierskie) rozpoczynający prowadzenie lub rozważający stworzenie własnego biznesu.

3

Dodatkowe informacje dla kandydata:

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie,

w soboty (8.00 – 16.00)

oraz w niedziele (8.00 – 16.00)

łączna liczba zjazdów: 10.

4

Wymagane dokumenty:

podanie

- odpis dyplomu ukończenia studiów

- jedno zdjęcie

- kserokopia dowodu osobistego

5

Warunki kwalifikacji:

złożenie wymaganych dokumentów, kolejność zgłoszeń

6

Termin i miejsce składania dokumentów:

Do końca października 2016 r. w dziekanacie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, ul. Gagarina 13a, pokój nr 18

Kontakt:

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu

87-100 Toruń

ul. Gagarina 13a

 

Rekrutacja:

Hanna Olkiewicz

Telefon: 56 611 48 94

e-mail: akademia@umk.pl

 

Kierownik studiów:

dr Damian Walczak

Telefon: 669 902 414

Prowadzący i zaproszeni goście


Kierownik studiów: Dr Damian Walczak
Koordynator z ramienia AIP UMK: Dr Marcin Kilanowski

Maciej Zastempowski

Rafał Moczkodan

Damian Walczak

Katarzyna Liczmańska

Dawid Szostek

Monika Wałachowska

Marcin Kilanowski

Ewelina Wilska

Jan Burdziej

Wiktor Sroka

Michał Ziemiak

Karina Pokorska

Łukasz Ozimek

Artur Jabłoński

Julia Jaskólska

Jacek Giedrojć

Dariusz Mioduski

Rafał Stroiński

Kamil Wyszkowski

Bogusława Skowrońska

Irmina Marcinkiewicz

Krzysztof Kuwałek

Michał Buszko

Beata Tylman

Mateusz Nowak

Magdalena Kalińska

Joanna Średnicka

Waldemar Maj

Tytus Cytowski

zamknij

Dr hab. Maciej Zastempowski, prof. UMK


Maciej Zastempowski zdjęcie 

kierownik Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem WNEiZ UMK, doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu. Ukończył studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na którym pracuje od 1998 r. w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem. Członek kilku zespołów badawczych realizujących projekty naukowe finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Unii Europejskiej. Absolwent Podyplomowych Studiów Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Specjalizuje się w problematyce uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i na świecie. Szczególnym obszarem jego zainteresowań naukowych jest specyfika zarządzania małym przedsiębiorstwem i rola, jaką odgrywają w tym procesie jego zasoby niematerialne. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, głównie z zakresu małych i średnich przedsiębiorstw.

Dr hab. Rafał Moczkodan


Rafał Moczkodan zdjęcie

 

Jeden z pomysłodawców i twórców specjalizacji copywriterskiej na kierunku filologia polska (studia II stopnia) oraz nowego kierunku studiów ­ Lingwistyka praktyczna i copywriting (studia I stopnia). Od lat prowadzi zajęcia z kreatywności i innowacyjności na Wydziale Filologicznym oraz Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK. Zajmuje się głównie metodami i technikami generowania pomysłów. Współzałożyciel IDEA SPIN sp. z o.o., która pomagamy firmom kreatywnie rozwiązywać problemy, projektować innowacyjne rozwiązania i usługi w kontakcie z ich klientami.

Dr Damian Walczak


Damian Walczak zdjęcie 

 

doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Prowadził zajęcia z tworzenia biznesplanu m.in w ramach projektu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Europie 2020 oraz z przedsiębiorczości na Uniwersytecie Młodych UMK. Mentor w ramach szkoleń z zakresu przedsiębiorczości organizowanych przez Urząd Patentowy RP oraz Urząd Marszałkowski województwa Kujawsko-pomorskiego. W ramach projektu Inkubator Innowacyjności organizował spotkania, których celem było nawiązanie współpracy nauki z biznesem. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz ekspertyz w zakresie finansów, głównie ubezpieczeń. Zastępca dyrektora Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UMK oraz członek Rady ds. Innowacji i Wdrożeń na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wiceprezes Stowarzyszenia Finansów i Rachunkowości na rzecz Zrównoważonego ozwoju. Członek Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy.

Dr Katarzyna Liczmańska


Katarzyna Liczmańska zdjęcie

 

adiunkt w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem UMK w Toruniu, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej. Praktyk z szesnastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwem, ze szczególnym uwzględnieniem marketingu,   głównie w branżach spożywczej i nieruchomości. Przez wiele lat  na stanowisku Dyrektora Marketingu w firmie Sobieski Sp. z o.o. należącej do światowego koncernu Belvedere SA, odpowiedzialna za całokształt działań z zakresu marketingu w kraju i za granicą. Stworzyła i z sukcesem wprowadziła na rynek jedne z najpopularniejszych marek alkoholi. Niezależny konsultant specjalizujący się w zarządzaniu, doradztwie marketingowym, tworzeniu strategii przedsiębiorstw, budowaniu i pomiarze satysfakcji klientów oraz programach lojalnościowych. Doktor nauk ekonomicznych, autorka licznych publikacji naukowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania marką oraz marketingu międzynarodowego, prelegentka wielu międzynarodowych konferencji zarówno naukowych jak i biznesowych. Główne obszary zainteresowań to: zarządzanie międzynarodowe, zarządzanie marką, psychologia zachowań konsumenckich, marketing emocjonalny.

Dr Dawid Szostek


Dawid Szostek zdjęcie 

 

adiunkt w Katedrze Marketingu i Handlu WNEiZ UMK i absolwent tego Wydziału (2007 – studia magisterskie; 2011 – studia doktoranckie). Stypendysta DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej; 2004) oraz programu Erasmus (2005). Od 2010 roku pracuje na WNEiZ UMK. Jego zainteresowania koncentrują się na zarządzaniu, w tym takich zagadnieniach, jak: wizerunek organizacji, system całościowej identyfikacji, badania opinii pracowników, kontrproduktywne (patologiczne) zachowania pracowników, badania marketingowe. Od 2008 roku pracuje w branży funduszy UE. Obecnie prezes i współwłaściciel firmy Centrum Funduszy UE Sp. z o. o. Spółka komandytowa w Toruniu, zajmującej się doradztwem, pozyskiwaniem dotacji z UE, rozliczaniem projektów. Były prezes, a obecnie menedżer ds. projektów w Fundacji „Zielony Liść” w Toruniu.

Dr hab. Monika Wałachowska


Monika Wałachowska zdjęcie

 

adiunkt w Katedrze Prawa Ubezpieczeniowego WPiA UMK. Absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego (2007), prowadzonego przez Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ. Studia na Universiteeit Utrecht (Holandia) oraz w ramach International Trade and Business Summer School, Kraków, organizowanych przez Catholic University of America (Washington) i Uniwersytet Jagielloński. Odbyła staże naukowe na wydziałach prawa Universiteeit Utrecht (2003) oraz University of Oxford (2004, 2007), Max Planck Institute for Comparative and International Private Law - Hamburg (2011, 2012). Stypendystka MaxPlanck Fellowship 2012. Zainteresowania badawcze skupiają się wokół prawa cywilnego, w szczególności odpowiedzialności odszkodowawczej, ochrony dóbr osobistych, a także prawa własności intelektualnej, prawa mediów, prawa medycznego, prawa międzynarodowego prywatnego oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych. Autorka dwóch monografii oraz kilkudziesięciu innych opracowań o charakterze naukowym. Przewodnicząca Rady Nadzorującej Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK (2008 - 2012; 2012 - 2016); Członek Komisji ds. Własności Intelektualnej UMK (2008 - 2012; 2012 - 2016); Członek Komisji ds. Innowacji i Wdrożeń UMK (od 1.04.2014 r.).

Dr Marcin Kilanowski


Marcin Kilanowski zdjęcie

 

Dr Marcin Kilanowski – absolwent UMK, Universitu w Utrechcie i Harvard University. Adiunkt na Wydziale Prawa i Adminisracji UMK, Dyrektor Akademckiego Inkubatora Przedsiębiorczości UMK oraz członek Rady ds. Innowacji i Wdrożeń UMK odpowiedzialny za kaształtowanie polityki UMK w zakresie innowacyjnego rozwoju i transferu wiedzy do gospodarki. Wiceprezes Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Pracodawców LEWIATAN i Wiceprezydent Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego odpowiedzialny za współpracę nauki z biznesem. Od roku 2013 Członek Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu przy Premierze RP i Ministerstwie Gospodarki odpowiedzialny za przygotowywanie propozycji rozwiązań prawnych dotyczących ochrony praw człowieka w działalności podmiotów gospodarczych zgodnie z wytycznymi ONZ i zobowiązaniami Unii Europejskiej.

 

Wspiera i buduje relacje pomiędzy nauką i biznesem poprzez wspieranie innowacyjnych projektów, tworzenie klastrów (klaster medyczny) i partnerstw publiczno-prywatnych. Współtworzył Regionalną Strategię Rozwoju Innowacyjności Województwa Kujawko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Regionalną Strategię Rozwoju Województwa na lata 2014-2020. Ekspert licznych projektów europejskich wspierającycych rozwój dialogu społecznego i współpracy pomiędzy partnerami społecznymi oraz wspierających zdolności adaptacyjne pracowników i pracodawców do zmian społeczno-gospodarczych. Aktywnie działa na rzecz kształcenia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (zajęcia dla tudentów, licealistów i gimnazjalistów) w ramach wykładów ogólnouniwersyteckich UMK pod tytułem „Innowacyjny Start-up w biznesie“ oraz w ramach programu Uniwersytet Młodych.

Dr Ewelina Wilska


Ewelina Wilska zdjęcie

 

Doktor nauk ekonomicznych z zakresu nauk o zarządzaniu uzyskany na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada doświadczenie dydaktyczne oraz praktyczne w zakresie zarządzania, w tym budowanie zespołów i kierowanie nimi - zarówno z perspektywy grupy, jak i jednostki. Główne obszary zainteresowań naukowych oscylują wokół zarządzania, szczególnie w odniesieniu do kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, a zwłaszcza kwestii zarządzania talentami, możliwości wykorzystania potencjału intelektualnego grupy i jednostki w uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej oraz rozwoju talentów z wykorzystaniem coachingu. Aktualnie jest kierownikiem biura Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK oraz członkiem zarządu PerKog Technologies Sp. z o.o.

Mgr Jan Burdziej


Jan Burdziej zdjęcie

 

asystent w Katedrze Geomatyki i Kartografii Wydziału Nauk o Ziemi, zajmuje się kartografią internetową oraz Systemami Informacji Geograficznej (GIS); przedsiębiorca, prowadzi firmę GIS-Media zajmującą się projektowaniem  i wdrażaniem systemów GIS, a także tworzeniem mapowych aplikacji webowych i mobilnych dla klientów na całym świecie (m.in. w USA, Norwegii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Polsce, Kuwejcie, Malezji i Australii). Absolwent prestiżowego programu Top 500 Innovators realizowanego na Stanford University. Zaangażowany w działalność startupową w Polsce i za granicą.

Mgr Wiktor Sroka


Wiktor Sroka zdjęcie

 

asystent w Katedrze i Zakładzie Chemii Leków Wydziału Farmaceutycznego CM UMK, jest absolwentem Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Katedrze i Zakładzie Chemii Leków, gdzie pracował jako starszy technik, a obecnie ­ specjalista naukowo­techniczny. W roku 2011 odbył staż na Norweskim Uniwersytecie Technologii i Nauki w Trondheim w ramach projektu wymiany pracowników Uczelni organizowanego przez Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy. W 2012 roku został stypendystą Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (European Molecular Biology Organization, EMBO), która ufundowała staż naukowy na Uniwersytecie w Melbourne (Australia) w laboratorium kierowanym przez dr Ute Roessner w ramach „short­term fellowship”. Absolwent programu TOP 500 Innovators na Stanford University, CA, USA. Członek Stowarzyszenia TOP 500 Innovators oraz Rady ds. Innowacji i wdrożeń Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Współzałożyciel oraz członek zarządu IDEA SPIN sp. z o.o. Główne zainteresowania naukowe mgr. Wiktora Sroki obejmują monitorowanie stężeń wybranych związków małocząsteczkowych oraz białek w płynach ustrojowych oraz ocena ich przydatności w procesie diagnozowania pacjentów z wybranymi nowotworami.

Mgr Michał Ziemiak


Michał Ziemiak zdjęcie

 

asystent w Katedrze Prawa Ubezpieczeniowego WPIA UMK, radca prawny, specjalizujący się w obsłudze podmiotów gospodarczych a także sportowych. Jako radca prawny na co dzień zajmuje się doradztwem dla przedsiębiorców, szczególne w ramach tzw. doradztwa in­house. W tym zakresie posiada szerokie doświadczenie zarówno w dziedzinie ubezpieczeń (doradztwo dla agentów i brokerów ubezpieczeniowych oraz zakładów ubezpieczeń) jak i prawa cywilnego (sporządzanie i opiniowanie projektów umów, wzorców umownych, prawnych aspektów biznesplanów, dobór adekwatnych form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej).

 

Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa ubezpieczeniowego i cywilnego. W 2012 r. wyróżniony przez Polską Izbę Ubezpieczeń za dorobek i wkład w rozwój polskiego rynku ubezpieczeń. Wykładowca Podyplomowych Studiów Prawa i Pośrednictwa Ubezpieczeniowego UMK. Laureat konkursów Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz Rzecznika Ubezpieczonych, Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej i Gazety Ubezpieczeniowej na najlepsze prace dyplomowe.

Mgr Karina Pokorska


Karina Pokorska zdjęcie

 

doradca ds. księgowych w AIP UMK, księgowa, certyfikat księgowy Ministra Finansów nr 35272/2009. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Podyplomowe Studium Rachunkowości w Toruniu. Posiada doświadczenie w prowadzeniu własnej firmy. Zajmuje się prowadzeniem księgowości, kadr, płac, ZUS w małej firmie. Od kilku lat główna księgowa w organizacjach pozarządowych (towarzystwa naukowe, fundacje).

Mgr Łukasz Oziemek


Łukasz Ozimek zdjęcie

 

Pomysłodawca i dyrektor zarządzający Exea Smart Space – akceleratora biznesu dla startupów i młodych firm technologicznych. Zaangażowany w rozbudowę i rozwój działalności Toruńskiego Parku Technologicznego oraz w utworzenie nowoczesnego centrum przetwarzania danych Exea Data Center. Pomaga i doradza startupom. Od 2009 roku związany z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., pracujący na samodzielnym stanowisku ds. wsparcia Zarządu. Animator toruńskiej sceny startupowej, organizator wydarzeń Startup Weekend, TEDx. Twórca pierwszego akademickiego inkubatora przedsiębiorczości w Grodzie Kopernika.

Natalia Hatalska


 

W branży mediowo-reklamowej funkcjonuje od 2000 roku. Specjalizuje się przede wszystkim w dziedzinie alternatywnych form komunikacji marketingowej (w tym przede wszystkim ambient media, szeroko pojęty internet oraz wykorzystanie nowych technologii w komunikacji). Doświadczenie zawodowe zdobywała w Young Digital Planet, NIVEA Polska (jako menedżer ds. PR) oraz w Wirtualnej Polsce, gdzie w latach 2005-2009 byłam szefem działu komunikacji. Obecnie współpracuje z domem mediowym Universal McCann jako Chief Inspiration Officer przy projektach z zakresu niestandardowych form komunikacji marketingowej (ambient, mobile, internet).

Mgr Artur Jabłoński


 

 

Pracuje w Exea Smart Space -  inkubatorze nowych technologii, gdzie zajmuje się komunikacją marketingową i kluczowymi projektami. Prowadzi szkolenia i doradza w zakresie marketingu i komunikacji firmom i instytucjom różnego typu – od korporacji przez MŚP po instytucje kultury i startupy. Wykłada na licznych uczelniach i szkołach wyższych. Doświadczenie zdobywał pracując w agencjach reklamowych z markami takimi jak Polpharma, Makro, Danone czy BIC. Po godzinach pisze bloga o marketingu i nowych technologiach www.arturjablonski.com.

Julia Jaskólska


Julia Jaskólska zdjęcie

 

ukończyła Master of Philosophy (MPhil), Engineering for Sustainable Development University of Cambridge oraz Massachusetts Institute of Technology (MIT) - Bachelor's of Science, Materials Science and Engineering, Minor in: Management, Urban Studies & Planning, Spanish. Obecnie pracuje jako konsultant (Associate Consultant) w Bain & Company Poland. Poprzednie doświadczenie zawodowe: RES Group, jako External Consultant; Taris Biomedical, jako Product Development Intern,

Hanna Sankowska


 

ukończyła Harvard College oraz Science-Po Paris (Instytut Nauk Politycznych w Paryżu). Obecnie pracuje w Google London.  

Agata Wacławik-Wejman


 

Członek zarządu i współzałożycielka INPRIS. Pracuje jako policy counsel w Google Warsaw. Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu w Heidelbergu i Uniwersytetu Harvarda. Członek korporacji adwokackiej stanu Nowy Jork, USA. Autorka publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu prawa handlowego i rynków finansowych oraz polityki rozwoju i reform instytucjonalnych w sektorach publicznym i prywatnym.  Jest członkiem Legal Certainty Group, grupy ekspertów Komisji Europejskiej, a także ekspertem Europejskiego Banku Centralnego w zakresie znoszenia barier prawnych dla integracji europejskiego rynku kapitałowego. Należy do członków Polsko-Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego UJ.

Dr Jacek Giedrojć


Jacek Giedrojć zdjęcie

 

Współzałożyciel firmy (1992) znanej dzisiaj jako Warsaw Equity Group. Specjalizuje się w przeprowadzaniu inwestycji kapitałowych – prywatyzacje, wykupy menedżerskie. Współzałożyciel i prezes (1999-2005) Warsaw Equity Holding. Obecnie pozostaje aktywnie zaangażowany w rozwój i zarządzanie portfelem Grupy, nadzorując procesy inwestycyjne, oceniając i aprobując wszystkie projekty. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Boston Consulting Group Londyn); Biurze Generalnego Audytora i Kontrolera (Nowa Zelandia). Wykształcenie: MBA Harvard Business School; MA Lancaster University, Wielka Brytania; BA Victoria University of Wellington, Nowa Zelandia.

Dariusz Mioduski


Dariusz Mioduski zdjęcie 

 

Dariusz Mioduski jest menedżerem, prawnikiem (absolwentem Harvard Law School) i inwestorem z 24 letnim doświadczeniem w czołowych międzynarodowych kancelariach prawnych i organizacjach biznesowych. Przeprowadził liczne fuzje, przejęcia, prywatyzacje oraz projekty restrukturyzacyjne dla wielu znaczących spółek polskich i zagranicznych.

 

Karierę zawodową rozpoczynał w 1990 roku w kancelarii Vinson & Elkins LLP w Houston. Od 1993 do 1997 roku pracował w nowojorskim i warszawskim biurze White & Case LLP. W latach 1997­2007, jako partner w firmie CMS Cameron McKenna w Londynie i w Warszawie, stworzył pierwszą w Europie Centralnej wyspecjalizowaną praktykę w obszarze energetyki i infrastruktury. Od 2007 do lipca 2013 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Grupy Kulczyk Investments, która w tym czasie stała się uznanym na świecie, międzynarodowym domem inwestycyjnym, realizującym projekty w ponad 20 krajach, na czterech kontynentach.

 

Jest Wiceprezesem Zarządu Polskiej Rady Biznesu i Przewodniczącym Kapituły Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta. Jest również członkiem Rady Rektora Harvard Law School, Young Presidents’ Organization oraz Wiceprezesem Stowarzyszenia Harvard Club of Poland. Zasiada w radzie nadzorczej Bank Handlowy.

Łukasz Rozdziercz


 

współwłaściciel, prezes CEO BATNA Group sp. z o.o. Ukończył Harvard Law School. Poprzednio pracował w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie Gospodarczej Sądu Arbitrażowego, Libella Sp. z o.o.

Dr Rafał Stroiński


Rafał Stroiński zdjęcie

 

adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz adwokat amerykański w stanie Nowy Jork. Posiada dyplom LL. M. Uniwersytetu Harvarda oraz stopień doktora nauk prawnych uzyskany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest jednym z założycieli JSLegal. Posiada prawie dwudziestoletnie doświadczenie w praktyce prawniczej. Przez kilka lat był partnerem w warszawskim biurze jednej z wiodących międzynarodowych kancelarii, gdzie tworzył i zarządzał praktyką rynków kapitałowych oraz private equity. W sprawach z zakresu private equity reprezentował nabywców oraz sprzedawców, przedsiębiorców, doradców finansowych oraz inwestorów. Transakcje, w których doradzał obejmowały m.in. fuzje i przejęcia, prywatyzacje, wykupy czy wykupy kredytowane. 

Kamil Wyszkowski


Kamil Wyszkowski zdjęcie

 

dyrektor United Nations Global Compact w Polsce. Ekspert w zakresie polityk ONZ i UE, w szczególności w zakresie działań na styku biznesu i administracji oraz włączania sektora prywatnego do wdrażania celów i standardów ONZ. Specjalista zajmujący się pomocą rozwojową, współpracą wielostronną, transferem wiedzy. Jako pracownik ONZ zajmujący się dyplomacją ekonomiczną, innowacjami społecznymi i gospodarczymi, ekonomią społeczną oraz projektowaniem przeskoków rozwojowych. Prawnik specjalizujący się w prawie międzynarodowym. Na poziomie międzynarodowym zajmuje się wzmacnianiem współpracy pomiędzy przedstawicielstwami United Nations Global Compact w krajach Europy i Wspólnoty Niepodległych Państw, Afryki i Bliskiego Wschodu. 

Bogusława Cimoszko Skowrońska


 

 

Bankier inwestycyjny, inwestor, zarządzająca funduszem VC, członek zarządu fundacji MIT Enterprise Forum Poland, pierwszego technologicznego akceleratora w Polsce działającego w eko-systemie MIT z Cambridge MA.


Bogusława zdobywała doświadczenie inwestycyjne w organizacjach takich jak: Union Bank of Switzerland w Zurychu, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w Londynie, Fincoord Ltd w Zurychu, czy Capital Solutions proAlfa w Warszawie, spółka której jest założycielką.


Reprezentując polskich przedsiębiorców, przeprowadziła wielo milionowe, multi- jurysdykcyjne transakcje z koncernami takimi jak: Sanofi, Colgate, Bols, Numico, KGHM, itp.


Jest aktywnym członkiem polskiego rynku kapitałowego, wprowadziła na NewConnect pierwszą zagraniczną spółkę z Czech. Prowadzi fundusz inwestycyjny Nomad Fund. Od 2015 roku współzałożyciel i członek zarządu MIT Enterprise Forum Poland, akceleratora technologicznego, którego misją jest wspierania polskich naukowców w budowaniu technologicznych przedsiębiorstw.


Posiada doświadczenie inżynieryjne – po ukończeniu studiów inżynieryjnych na MIT, pracowała w Exxon Research & Engineering oraz Exxon Chemical.


Posiada dyplom MBA z Harvard Business School. Po skończeniu tej uczelni zbudowała firmę telekomunikacyjna w Bostonie, która sprzedana została do ogólnokrajowego gracza na rynku amerykańskim, notowanego na NASDAQ.


Z pasja wspiera młodych przedsiębiorców i pomaga ich firmom budować długoterminową wartość.

Irmina Marcinkiewicz


 

 


Irmina Marcinkiewicz - Od 16 lat jest związana z branżą marketingu. Jest współwłaścicielem agencji reklamowej - MSU Publishing. Wiele czynników zadecydowało o miejscu, w którym jest, jednym z nich jest edukacja. Jest dyrektorem marketingu, choć kształciła się jako językoznawca i psycholog zachowań konsumenckich. Tę wiedzę do dziś wykorzystuje we współpracy z międzynarodowymi markami. Polska, Europa, kraje arabskie, Afryka - z dumą patrzy na zrealizowane przez firmę MSU Publishing globalne kampanie reklamowe. Dziś sama jest wykładowcą i z radością dzieli się swoim doświadczeniem ze studentami, dostrzegając w nich pasję. Prowadzi zajęcia z zakresu copywritingu, psychologii w marketingu oraz organizacji sprzedaży reklamy. Jako praktyk biznesu działający między nauką a biznesem chcę przekazać, że stała chęć rozwoju i wykształcenie mają nieustanny wpływ na życie i otoczenie.

Krzysztof Kuwałek


 

 

Ekspert w obszarze digital marketingu, strateg, doradca oraz doświadczony praktyk biznesu z ponad dwudziestoletnim stażem zawodowym. Manager, który przez pierwsze 15 lat swojej kariery skutecznie wprowadzał korporacje na rynek Polski, umiejętnie łącząc światowe innowacje i pragmatyzm, wynikający ze zrozumienia grup docelowych i lokalnych rynków. Projekty prowadzone przez niego odniosły sukces rynkowy przy pełnym poszanowaniu korporacyjnych reguł gry, jednocześnie zaskakując niestandardowym rozwiązaniami, które wielokrotnie były wdrażane przez centrale w innych krajach.

 

Pracował na ponad 15 rynkach Europy, Ameryki Północnej oraz Azji i Pacyfiku dla firm notowanych na NASDAQ oraz NYSE Euronext, których obroty przekraczały 2 mld Euro. Piastował stanowiska Dyrektora Marketingu, Dyrektora Generalnego na Polskę, Dyrektora Regionu Azji i Pacyfik oraz Dyrektora na Europę mając pod swoją kontrolą przychody przekraczające 200 mln Euro. Swoją korporacyjną karierę zakończył na stanowisku Dyrektora na Europę w amerykańskiej spółce technologicznej, wprowadzając na 7 rynków Europy Zachodniej nowoczesne technologie internetowe.

 

W trakcie pracy zawodowej zarządzał m.in. Acxiom w regionie Azji i Pacyfiku (Tokyo, Shanghaj, Sydney), był członkiem zespołu odpowiadającego za akwizycję firm technologicznych na rynkach globalnych. Z Londynu kierował europejskim oddziałem amerykańskiej agencji interaktywnej Digital Impact, wprowadzając jej usługi sukcesywnie do kolejnych krajów Europy Zachodniej. Na rynku polskim odpowiadał za powstanie i rozwój takich firm, jak Panorama Firm, Claritas i Acxiom a obecnie BrainJuice Group.

 

W 2009 r. stworzył w Polsce grupę marketingową BrainJuice Group, która zrzesza kilka podmiotów świadczących profesjonalne usługi dla największych marek obecnych w Polsce w dziedzinie marketingu internetowego. Obecnie jest Partnerem Zarządzającym BrainJuice Strategy. Specjalizuje się w pracy z Zarządami i Radami Nadzorczymi firm i funduszy inwestycyjnych. Bierze aktywny udział w budowaniu strategii biznesowych, które zmieniają oblicze firm. Chętnie dzieli się swoją wiedzą z osobami decydującymi o rozwoju przedsiębiorstw. W swoich projektach umiejętnie łączy zasady obowiązujące w tradycyjnym biznesie i najlepsze praktyki ze świata digital.

Absolwent programów menedżerskich na Harvard Business School, Columbia University, Northwestern University. Ukończył Handel Zagraniczny na Uniwersytecie Gdańskim oraz Telekomunikację w Akademii Morskiej w Gdyni.

Michał Buszko


 

 

Adiunkt w Katedrze Zarządzania Finansami UMK w Toruniu, wykładowca programu EMBA Dominican University of Chicago, konsultant z zakresu wyceny przedsiębiorstw i oceny projektów inwestycyjnych. Od 2010 r. prowadzi zajęcia jako visiting professor w Universite Angers we Francji, a także w innych uczelniach zagranicznych jako profesor programu Erasmus. Główne obszary jego zainteresowań to bankowość, finanse międzynarodowe oraz rynki finansowe. Jest autorem 80 publikacji naukowych i praktycznych z zakresu finansów. Prowadzi szkolenia i kursy dla przedsiębiorstw oraz jest wykładowcą studiów podyplomowych dla kadr zarządzających. Dr Michał Buszko sprawuje funkcję opiekuna naukowego Studenckiego Koła Naukowego Bankowości UMK.

Beata Tylman


 

 

Dyrektor zespołu Innowacji PwC. Pacuje z przedsiębiorstwami, w tym ze startup’ami oraz funduszami inwestycyjnymi nad rozwojem i wdrażaniem innowacji. Od niemal 12 lat doradza podmiotm gospodarczym, jak powinny rozwijać swoją działalność innowacyjną i w nią inwestować, budować struktury, procedury i budżety w ramach projektów na wczesnym etapie rozwoju. Beata projektuje strategie, procesy i struktury dla projektów inkubacyjnych i akceleracyjnych (wewnętrznych i zewnętrznych). W obszarze finansowania innowacji Beata pomaga przede wszystkim w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji (pomocy publicznej) oraz ulg podatkowych na B+R. Autor metodologii wyboru innowacyjnych projektów, w tym w kategorii „start up” i członek Kapituły w ramach konkursu Inicjator Innowacji, organizowanego przez Newsweek, 2015 r. oraz 2016 r. Jest członkiem Rady Fundacji Koalicji na rzecz Polskich Innowacji (KPI), gdzie prowadzi także grupę roboczą „Rozwiązanie podatkowe na rzecz badań i rozwoju”. 

Mateusz Nowak


 

 

Ekspert w zespole Innowacji PwC, który bazując na doświadczeniach kilkudziesięciu projektów specjalizuje się w Komercyjnej analizie spółek (ang. Comercial Due Diligence), Przeglądach rynków, Strategiach przedsiębiorstw i komercjalizacji wyników Badań i Rozwoju. Obecnie lider startupowych inicjtyw akceleracyjnych PwC w Europie Środkowo-Wschodniej - m.in. Startup Collider. Fundator i członek Rady Fundacji Przedsiębiorczości technologicznej, która realizuje program akceleracyjny na licencji MIT Enterprise Forum Poland. Częsty mentor lub sędzia w programach wsparcia startupów. Ponadto aktywista z doświadczaniem w budowaniu społeczności innowatorów i przedsiębiorców. Od kilku lat jedna z głównych postaci ruchu TEDx i TechCrunch Let’s meet up w Polsce.

Magdalena Kalińska


 

 

Adiunkt w Katedrze Doskońałości Biznesowej WNEiZ UMK. Doktor nauk o zarządzaniu. Certyfikowany Coach Praktyk Biznesu i Team Coach EMCC, trener z zakresu przywództwa, komunikacji, coachingu i mentoringu. Prowadzi ok. 300 godzin team coachingu rocznie, w tym w zespołach wielokulturowych. Jest konsultantem i doradcą w zakresie wdrażania modeli kompetencyjnych oraz komunikacji wewnątrzorganizacyjnej

Joanna Średnicka


 

 

Ekspert w zakresie projektowania gier oraz badań organizacji. Z wykształcenia socjolog. Partner zarządzający i współzałożycielka Pracowni Gier Szkoleniowych, a także współtwórca projektu Competence Game - gier online mierzących kompetencje, będących alternatywą dla ACDC. Badaczka kultury organizacyjnej, jej procesów i modeli działania. Specjalizuje się w rozwijaniu i budowie zespołów, analizie zmian i procesach HR zachodzących w firmach.

 

Zrealizowała ponad 1000 godzin interwencji i programów rozwojowych w oparciu o gry i symulacje. Jest członkiem i certyfikowaną projektantką NASAGA (North American Simulation and Gaming Association). Jako Wykładowca współpracuje ze Szkołą Główną Handlową, Akademią Leona Koźmińskiego, Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Warszawskim, Collegium Civitas, TU Delft. Ekspert międzynarodowych konferencji projektowania gier dla biznesu.

Waldemar Maj


 

 

Partner Założyciel Metropolitan Capital Solutions Sp. Z o.o. s.k.a. Posiada 20 lat doświadczenia w bankowości, przemyśle, konsultingu administracji państwowej. Był członkiem wielu rad nadzorczych notowanych i nienotowanych spółek akcyjnych. Ponad 10 lat pracował w bankowości inwestycyjnej i korporacyjnej w Szwajcarii (UBS), USA (IFC/Bank Światowy) oraz w Polsce. Był wiceprezesem ds. finansowych PKN Orlen, wiceprezesem Banku BGŻ/Rabobank Group i prezesem DZ Bank Polska. Pracował również w McKinsey & Company oraz był doradcą ministra w Ministerstwie Finansów. Posiada tytuł MBA z Harvard Business School oraz doktorat z fizyki. Zrealizował projekt budowy Memoriału Wolnego Słowa w Warszawie w formule pro publico bono, pod patronatem Prezydenta Bronisława Komorowskiego, sfinansowany ze zbiórki publicznej.

Tytus Cytowski


 

 

jest adwokatem w stanie Nowy Jork oraz założycielem międzynarodowej kancelarii Cytowski & Partners. Ukończył prawo na Harvard Law School (LLM) oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Jest powszechnie szanowanym ekspertem w sprawach związanych z venture capital oraz transakcjami korporacyjnymi pomiędzy Polską i USA, w tym w szczególności w umowach typu flip, finansowaniu funduszy kapitałowych oraz międzynarodowych fuzjach i przejęciach. Swoją karierę zawodowa rozpoczął w kancelarii Salans (obecnie Dentons) oraz Linklaters w Warszawie.

 

W latach 2005-2008 zajmował się sekurytyzacją i rynkami kapitałowymi w kancelarii Dechert LLP w Nowym Jorku, reprezentując banki oraz instytucje finansowe. Później pracował w mikro funduszu venture capital w Nowym Jorku, wpierając inwestycje typu seed stage oraz series A. Swoją kancelarię założył w 2009 roku, w której reprezentuje startupy, założycieli, fundusze kapitałowe, anioły biznesu oraz akcelatory/inkubatory.

 

Był doradcą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce w zakresie zmian legislacyjnych dotyczących innowacji. Był również zaangażowany w prace obejmujące implementację Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) w Polsce, jako ekspert od prawa amerykańskiego z ramienia Związku Banków Polskich.

cyc